Het Europees Parlement stelt een complex alternatief voor de huidige cabotageregels voor. Ook wil het Parlement het doorbrengen van de lange rust in de cabine toestaan, mits op een beveiligde parkeerplaats.

​Dat bleek vandaag tijdens een stemming in het Europees Parlement, over een aantal onderdelen van het Mobility Package, het pakket aan Europese maatregelen voor de transportsector. Het is nu aan de ministers van Transport van de Europese lidstaten om een oordeel te vormen over de voorstellen uit het Mobility Package. De verwachting is dat er niet vóór de zomer van 2019 een besluit valt in Brussel over deze regels.

Ingewikkelde constructie cabotage
De Europese Commissie stelt met het Mobility Package voor om de regels voor cabotage te verruimen (binnenlands vervoer in een EU-lidstaat door een vervoerder uit een andere EU-lidstaat). Het Europees Parlement wil ook een verandering van de huidige regels en stelt een ingewikkelde constructie voor. Waar buitenlandse vervoerders nu nog maximaal drie binnenlandse ritten in een ander land mogen doen in zeven dagen, mogen buitenlandse transporteurs wat de Europarlementariërs betreft voortaan onbeperkt cabotageritten uitvoeren in twee dagen. Ze moeten dan wel daarna het land verlaten. Na een periode van zeven dagen caboteren in verschillende landen moeten ze terug naar het land van vestiging en daar drie dagen wachten voor ze opnieuw ergens mogen caboteren, vindt het Parlement.

TLN is tevreden met het feit dat het Parlement in ieder geval de mogelijkheden tot cabotage niet wil verruimen. Maar verwacht dat dit voorstel te complex is.

TLN tegen onbeperkte cabotage

TLN pleitte eerder samen met vakbonden FNV en CNV tégen een verruiming van de regels voor cabotage en voor behoud van de huidige regels. Want meer cabotage betekent meer oneerlijke concurrentie voor Nederlandse transporteurs en een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden voor chauffeurs. De Tweede Kamer is het met TLN en de vakbonden eens​ en minister Van Nieuwenhuizen van IenW gaf aan dat ze zeker voor de Nederlandse belangen gaat opkomen in Brussel. Dat zal zij doen tijdens de Europese Transportraad komende donderdag, wanneer zij de voorstellen uit het Mobility Package met haar Europese collega’s bespreekt.

Slapen in de cabine toestaan

De Europarlementariërs stemden vóór het toestaan van het doorbrengen van de ‘lange rust’ (45-uursrust) in de cabine van de vrachtauto. De vrachtauto moet dan wel op een beveiligde parkeerplaats staan, vindt het Parlement. TLN pleit al langer voor het toestaan hiervan​ en is dus blij met dit standpunt van het Europees Parlement. Het moet alleen wel mogelijk zijn die lange rust dan op een beveiligde parkeerplaats door te brengen, met voldoende voorzieningen voor chauffeurs. Die zijn er nu te weinig, vindt TLN. Ook de Europarlementariërs vinden dat: zij stemden vandaag voor stimulering van de bouw van beveiligde parkeerplaatsen.

Daarnaast wil het parlement ook verplichten om de 24 uur rust door brengen op een beveiligde parkeerplaats. Dat is volgens TLN geen goed idee, aangezien die parkeerplaatsen schaars zijn en voorlopig ook blijven, ondanks het feit dat het Europees Parlement de bouw van beveiligde parkeerplaatsen wil stimuleren.

Het Parlement vindt ook dat chauffeurs eens per drie weken naar huis moeten kunnen. TLN is het een met dat principe, maar vindt dat chauffeurs eens per vier weken naar huis moeten kunnen.

Te snel nieuwe tachograaf

Het Europees Parlement stemde ook voor een snelle verplichte installatie van de nieuwe digitale tachograaf in alle vrachtauto’s (de zogeheten ‘retrofit’). Uiterlijk 2025 moeten alle tachografen zijn vervangen door deze nieuwe versie, waarmee de gegevens ook op afstand uitgelezen kunnen worden. TLN is hier niet blij mee: het installeren van deze nieuwe apparatuur in vrachtauto’s kost transporteurs namelijk veel geld. TLN ziet liever dat transporteurs meer tijd krijgen om hun tachografen te vervangen. Dan houdt de Europese Unie rekening met de afschrijvingstermijn van vrachtauto’s.

bron: TLN
Share with your friends:

Het juridisch werkgeverschap; de verloning en uitbetaling voor De-Trans,
worden verzorgd door ons externe administratiekantoor About Payrolling & Services B.V. (KvK nr. 30181489).
About Payrolling & Services B.V. is ABU lid.
About Payrolling & Services B.V. is tevens SNA gecertificeerd.
Alle uitzendmedewerkers van De-Trans werken dan ook conform de regels van de ABU-CAO.

Op de dienstverlening van De-trans detachering zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, welke bij het KvK te Den Haag gedeponeerd zijn onder nummer 27320123.
© 2008 KvK nummer 27320123   download ons klachten reglement
SITEMAP