Email

Geen uitstel, TLN lanceert meldpunt

 

Geen uitstel

ViaPass heeft TLN vandaag in reactie op haar uitstelverzoek aangegeven nog steeds de intentie te hebben om op 1 april aanstaande de kilometerheffing in België in te voeren. Dat vindt TLN teleurstellend. Bij de invoering van de Duitse maut in 2005 hebben de overheidsorganisaties immers wél begrip getoond voor het feit dat de sector zich door identieke oorzaken simpelweg niet goed had kunnen voorbereiden en gaf uiteindelijk aan dat de invoering pas zou geschieden als van overheidszijde alles ‘op orde’ was om de kilometerheffing vlekkeloos te kunnen introduceren. ViaPass heeft zélf aangegeven dat het systeem dusdanig complex is dat perfectie bij de invoering niet haalbaar is. We hebben ViaPass in onze tegenreactie vandaag juist daarom gevraagd om coulance te betrachten in de handhaving tijdens de eerste periode na invoering. Geeft ViaPass hier geen gehoor aan, overweegt TLN een juridische procedure te starten.

ViaPass heeft in haar reactie van vandaag aangegeven dat de Belgische organisaties alles op alles zetten om de kinderziektes op 1 april te hebben genezen. TLN wacht dit met spanning af. TLN heeft het de afgelopen weken voor elkaar gekregen dat de Customer Service bij Satellic met zo’n 250 procent is gegroeid, processen enorm zijn vereenvoudigd en de logistieke issues bij haar leden tot de hoogste prioriteit binnen Satellic zijn genoemd. TLN geeft zich niet gewonnen. TLN gaat door met het doorgeven van alle issues bij haar leden en verwacht ogenblikkelijke actie om ondernemers in staat te stellen zich adequaat voor te bereiden. Hiertoe is een strakke workaround afgesproken met de mensen van de Customer Service en de logistieke afdeling.

TLN lanceert ‘meldpunt Belgische kilometerheffing’

​TLN lanceert vanmiddag dan ook een speciaal ‘meldpunt Belgische kilometerheffing’. TLN roept haar leden op om alle issues met betrekking tot de registratie en aanvraag van On Board Units (OBU’s) alsmede de technische werking ervan te melden via info@tln.nl of 088-4567567. We horen óók graag tegen welke issues leden aanlopen die zich via een toldienstverlener zoals BP, Shell, UTA, DKV of Multiservice voorbereiden. Deze organisaties zijn natuurlijk primair verantwoordelijk om issues bij hun klanten (en dus onze leden) op te lossen, maar TLN hoort graag welke issues daarbij spelen.

TLN roept op om OBU’s snel aan te vragen

Tenslotte roept TLN haar leden ondanks alles op om zo snel mogelijk tot registratie en aanvraag van de OBU’s over te gaan. Het is nog slechts 14 dagen tot de geplande invoeringsdatum. Iedereen die ná 1 april zonder werkend kastje in België rijdt, loopt het risico op boetes van 1000 euro per overtreding. Satellic heeft al eerder aangegeven dat alle kastjes die vóór 20 maart 2016 zijn aangevraagd, tijdig bij het transportbedrijf geleverd zullen worden. Aanvragen die dus ná aanstaande maandag worden gedaan, hebben die garantie niet meer. ​Voor alle duidelijkheid: op dit moment is er nog géén enkel ander kastje geaccrediteerd om in België tol te kunnen heffen. Verschillende andere aanbieders die werken met ándere kastjes dan die van Satellic zitten in de accreditatieprocedure, maar die is nog niet afgerond. Werkt u met een dienstverlener die een eigen kastje heeft dat op termijn wellicht in België kan werken? Maak dan snel goede afspraken over tijdige en tijdelijke levering van Satellic kastjes voor het geval op 1 april blijkt dat het eigen kastje nog niet geaccrediteerd is (SB).

Bron

TLN

Belgische kilometer heffing

Share with your friends:

Het juridisch werkgeverschap; de verloning en uitbetaling voor De-Trans,
worden verzorgd door ons externe administratiekantoor About Payrolling & Services B.V. (KvK nr. 30181489).
About Payrolling & Services B.V. is ABU lid.
About Payrolling & Services B.V. is tevens SNA gecertificeerd.
Alle uitzendmedewerkers van De-Trans werken dan ook conform de regels van de ABU-CAO.

Op de dienstverlening van De-trans detachering zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, welke bij het KvK te Den Haag gedeponeerd zijn onder nummer 27320123.
© 2008 KvK nummer 27320123   download ons klachten reglement
SITEMAP