Email

BEPALEN
strategie personele voorzieningen

Strategisch HRM advies

Dit houdt in dat De-trans samen met u uw strategische doelstellingen in kaart gaat brengen voor de komende 3-5 jaar. De-trans zal hierna voor u deze strategische doelstellingen vertalen naar een adequaat HRM beleid. Zo zal er o.a. een prognose worden gemaakt van de personeelsbehoefte (kwantiteit) en vereiste competenties (kwaliteit).

Actualiseren strategische analyse personeel/ Actualiseren personeelsbeleid

    Op basis van:
  • managementinformatie m.b.t. o.a.; sollicitanten, werving, personeelsverloop en medewerkerstevredenheid.
  • bedrijfsplan van de gewenste cultuur en voorgenomen acties naar aanleiding van het onderzoek klant- en medewerkerstevredenheid
  • nieuwe wet- en regelgeving
  • Beleidsscenario’s; zeggen iets over vraag en aanbod van kennis (kwantitatief en kwalitatief), werving en selectie, loopbaanpaden, competentiemanagement (incl. competentieprofielen), inhuur en uitstroom, en de behoefte aan Human resource instrumentarium.

Prognosticeren personeelsbehoefte

  • In– en uitstroomberekeningen

Strategisch besturen personeel

  • PDCA Personeelsbeleidsplan (incl. Arbo–beleidsplan)

Het juridisch werkgeverschap; de verloning en uitbetaling voor De-Trans,
worden verzorgd door ons externe administratiekantoor About Payrolling & Services B.V. (KvK nr. 30181489).
About Payrolling & Services B.V. is ABU lid.
About Payrolling & Services B.V. is tevens SNA gecertificeerd.
Alle uitzendmedewerkers van De-Trans werken dan ook conform de regels van de ABU-CAO.

Op de dienstverlening van De-trans detachering zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, welke bij het KvK te Den Haag gedeponeerd zijn onder nummer 27320123.
© 2008 KvK nummer 27320123   download ons klachten reglement
SITEMAP