Email

VOORBEREIDEN
Ontwikkelen & plannen personele voorzieningen

Tactisch HRM advies

Actualiseren tactische analyse personeel

 • Personeelsplanning (capaciteit– en competentieplanning)
 • Kaderstelling eigen personeel en inhuur, Roosterplanning
  • Op basis van de vraag naar Human resources (kwalitatief en kwantitatief) en het overzicht van beschikbare competenties (resourceplan rapportage per ‘vragend’ proces) wordt het meerjarig personeelsplan geactualiseerd.
  • Het meerjarig personeelsplan geeft kaders voor ontwikkelen van personeel, werving en inhuur. Hier worden loopbaanpaden geformuleerd (bijvoorbeeld MD/TD beleid).
  • In dit proces wordt tevens aan Inkoopmanagement gerapporteerd over de performances van de leveranciers van personeelsmanagement. De gegevens hiervoor komen uit de Resourceplan rapportages per afdeling.

Tactisch besturen personeel

 • PDCA Meerjarig personeelsplan

Ontwikkelen personele voorzieningen

Vastleggen organieke structuur (hiërarchie)
 • Huidige structuur, historische, toekomstige en tijdelijke structuren zoals projectorganisaties en extern gefinancierde zaken.
Vastleggen functie structuur
 • Definiëren functies, functiewaardering, ontwikkelen arbeidsvoorwaarden en beloningssystematiek
Vastleggen, plannen personele structuur (formatieplanning)
 • Rapportages, relateren aan budget, formatieplan opstellen op basis van beleidsplan, begroting, wijzigingsvoorstellen,
  mutaties, etc.
Ontwikkelen personeels(HR)instrumenten
 • Bijvoorbeeld tools op het gebied van arbeidsvoorwaarden, Arbo, ziekteverzuim, onder personeelsinstrumenten vallen tools op het gebied van arbeidsvoorwaarden (flexibel), wetgeving (statisch) en Arbo/ Ziekteverzuim, die bijdragen aan het efficiënt verlopen van de operationele personeelsmanagementprocessen.

Tactisch HRM kan worden onderverdeeld in twee categorieën:

Het ontwikkelen c.q. het organiseren van personele voorzieningen.

personeelsinstrumenten*, functie structuur en personeelsstructuur (formatie).
* Personeelsinstrumenten worden ingezet voor een effectieve en efficiënte inrichting en organisatie van het (primaire) personeelsproces van; in-, door- en uitstroom. Enkele voorbeelden zijn:

 • Functieprofiel
 • Vacatureprofiel
 • Functieomschrijving
 • Functiewaardering
 • Competentieprofiel & Competentiewoordenboek
 • Sollicitatie(gespreks)formulier
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Beloningsgebouw
 • Introductie / Inwerkprogramma
 • Functionerings- / Beoordelingsformulier
 • Personeelshandboek / Bedrijfsreglement
 • Verzuim(begeleiding)
 • Exit-enquête
 • Outplacement(begeleiding)
 • Ontslagprocedures
Personeelsplanning (competentiematching)

Dit houdt in dat er een planning wordt gemaakt van zowel de benodigde capaciteit, alsmede van de vereiste competenties.

Het juridisch werkgeverschap; de verloning en uitbetaling voor De-Trans,
worden verzorgd door ons externe administratiekantoor About Payrolling & Services B.V. (KvK nr. 30181489).
About Payrolling & Services B.V. is ABU lid.
About Payrolling & Services B.V. is tevens SNA gecertificeerd.
Alle uitzendmedewerkers van De-Trans werken dan ook conform de regels van de ABU-CAO.

Op de dienstverlening van De-trans detachering zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, welke bij het KvK te Den Haag gedeponeerd zijn onder nummer 27320123.
© 2008 KvK nummer 27320123   download ons klachten reglement
SITEMAP