Voor het oplossen van achterstallig onderhoud aan bruggen en viaducten moet tijdig een plan van aanpak worden opgesteld om grote problemen zoals in het verleden te voorkomen.

Het mag niet weer gebeuren dat er verkeersinfarcten ontstaan doordat ernstige defecten te laat en onverwacht aan het licht komen. Laten we lessen leren uit het verleden.

Aldus reageert TLN op berichten als zouden zeker honderd bruggen en viaducten in Noord-Holland grote gebreken vertonen. Volgens de media is de conclusie gebaseerd op ‘honderden interne inspectierapporten’ van Rijkswaterstaat.

Afgrijzen

TLN kent de rapporten niet waarop de berichtgeving is gebaseerd. Rijkswaterstaat heeft inmiddels gereageerd dat van onveilige situaties geen sprake is.

Dat neemt niet weg dat TLN een duidelijk signaal wil afgeven. In de bedrijfstak wordt met afgrijzen teruggekeken op de situatie rond de Merwedebrug in 2016. Als een donderslag bij heldere hemel werd de brug afgesloten voor vrachtverkeer, met vergaande gevolgen. Het vrachtvervoer moest daardoor ver omrijden, waardoor goederen te laat werden afgeleverd en grote economische schade ontstond. Bovendien leidde de afsluiting tot lange files elders in Nederland.

Het is belangrijk een herhaling te voorkomen, zeker in de wetenschap dat het aantal transportbewegingen verder is gegroeid door de toegenomen economische groei.

Voorwaarde

Bij de uitvoering van herstelplannen is het voorwaarde dat de doorstroming van het vrachtverkeer op alternatieve routes goed is geregeld, stelt TLN. Een zorgvuldige planning, in samenspraak met de bedrijfstak van wegvervoerders, is van betekenis voor de gehele Nederlandse economie.

TLN is overigens verheugd dat de huidige minister van Infrastructuur en Waterstaat de problematiek van het onderhoud serieus neemt. Zij heeft onlangs een plan aangekondigd om de bruggen en viaducten te repareren.

 bron:TLN

‘HARMONISATIE NODIG VOOR DUURZAMER TRANSPORT’

Nu de economie op volle toeren draait, moeten Nederlandse transportbedrijven fors investeren in verduurzaming, stelt ABN Amro in zijn nieuwe sectorprognose Transport en Logistiek. Door de hoogconjunctuur gaat het goed met de transportsector en is de financiële armslag groot. Hét uitgelezen moment om te investeren, zegt Madeline Buijs, sectoreconoom Transport & Logistiek bij ABN Amro. Arthur van Dijk, voorzitter Transport en Logistiek Nederland, wijst erop dat de huidige generatie Euro6-vrachtwagens al 90 procent schoner is dan de vrachtauto’s van tien jaar geleden. ‘We kijken reikhalzend uit naar bijvoorbeeld een elektrische vrachtauto, maar voor écht duurzaam transport moet je ook kijken naar de afzenders en de ontvangers. Als de hele keten gaat meewerken, is er zeker nog wat te verduurzamen.’

Het concept dat moet leiden tot de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans gaat het beoogde herstel op de arbeidsmarkt in de ogen van TLN niet bewerkstelligen. Wel brengt het wetsvoorstel nieuwe lasten met zich mee.

​TLN schat in dat sectoraal niet alleen de tijdelijke maar ook de vaste contracten duurder worden. Dit is het gevolg van het plan om een landelijke WW-premie voor vaste en flexibele contracten in te voeren in plaats van de huidige sectorale premies. Sectoren die goed presteren met lage WW-cijfers, zoals het goederenvervoer, gaan dan meebetalen voor slecht presterende sectoren.

Verwachte schade

TLN is bezig de verwachte schade voor de sector in kaart te brengen. Verder spreekt TLN zijn zorg uit of de in de WAB voorgestelde versoepeling van het ontslagrecht voldoende verlichting brengt voor werkgevers.

bron:TLN

De logistieke sector doet momenteel te weinig om cyberaanvallen tegen te gaan. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door ABN AMRO Aon Risk Solutions (AON) en Transport en Logistiek Nederland (TLN).
Pagina-inhoud

Logistieke dienstverleners zijn steeds vaker het doelwit van cybercriminaliteit. Onder cybercriminaliteit vallen verschillende activiteiten, zoals manipulatie van systemen met vrachtinformatie, datagijzeling of diefstal van gegevens.

Sector onvoldoende bewust

Volgens het onderzoek zijn logistieke dienstverleners zich nog onvoldoende bewust van cyberrisico’s. Deze risico’s kunnen grote bedrijfsschade veroorzaken voor het bedrijf én de klant.

Oorzaken toename cyberincidenten

De menselijke factor speelt ook een rol in de toename van het aantal cyberincidenten, hierbij kan gedacht worden aan programmeerfouten of dataverlies. Daarnaast zorgt het falen van de technologie voor systeemuitval. Verder blijkt uit onderzoek dat criminele activiteiten vaak vanuit de organisatie zelf worden gepleegd. Het screenen van eigen personeel verdient daarom meer aandacht.

Binnen de sector Transport en Logistiek worden grote hoeveelheden data uitgewisseld met ketenpartners. De sector heeft hierdoor een speciale verantwoordelijkheid op het gebied van cybersecurity. Logistieke dienstverleners moeten cybersecurity op de agenda zetten en ervoor zorgen dat ze het overzicht bewaken en risico’s die een bedreiging vormen in kaart brengen.

Meer informatie

Lees meer over cybersecurity in het artikel ‘Cybercrime groot risico voor de transportbranche’ in Transport & Logistiek.

T22_2016_33 MV Cybersecurity (002).pdf

bron: TLN

Kijk op brandstofmonitor voor de laatste update!

Email

Vermiste trailer Heisterkamp Trailer Rental

Indien u dit voertuig heeft gezien of als u andere aanwijzingen heeft die kunnen bijdragen tot het terugvinden van dit voertuig en/of de lading, dan verzoeken wij u contact op te nemen met het bedrijf of de plaatselijke politie.

Diefstalmelding 003

van bedrijf                       : Heisterkamp Trailer Rental GmbH

contactpersoon               : K.A. Tuininga / D. Scholten

telefoonnummer             : 0541-589153 / 06-50618324

datum en tijd diefstal      : 28 – 29 februari 2016, 20:30 uur – 22:30 uur

adres en plaats diefstal   : Siemensstrasse 24, Bönen, Duitsland

type voertuig                   : trailer

merk                                : Krone

kenteken/reg.no.             : HL-HK 4037

lading                              : schoonmaakartikelen DHL Solutions

bijzondere kenmerken    : trailer donkerblauw met het bekende Heisterkamp logo (rood/blauw),

met grote letters vermelding van naam: Heisterkamp Trailer Rental

Bron

TLN

Email

Security alert Italië

TLN waarschuwt transportondernemers voor neppolitie in Italië en specifiek in het gebied Milaan – Turijn – Alessandria – NovaraIncidenten vinden plaats op zowel hoofdwegennet als onderliggend wegennet. De chauffeur wordt aangevallen nadat hij is gestopt en vrachtauto en lading worden gestolen.

Concrete tips                                                              

Het is belangrijk om chauffeurs te instrueren kalm te blijven en niet de held te spelen. Pas op voor neppolitie, nepdouane en andere nephandhavers! Bij een vermoeden dat het om nephandhavers gaat, is het belangrijk om gelijk 112 te bellen en te achterhalen of er inderdaad sprake is van een controle door politie of andere handhavers. Hou het voertuig in beweging en stop niet. Rij naar de dichtstbijzijnde politiepost of plaats waar zich veel mensen bevinden en/of beveiliging is. Behandel signalen van andere weggebruikers dat er iets mis is met het voertuig extreem voorzichtig. Doe hetzelfde met het ongevraagd aanbieden van hulp door onbekende personen.

TLN adviseert nadrukkelijk om gebruik te maken van beveiligde parkeerplaatsen. Via de website  http://www.iru.org/transpark-app kunt u de route ingeven en de beveiligde parkeerplaatsen lokaliseren.

In bijna heel Europa kan in urgente situaties hulp worden gezocht via telefoonnummer 112

Doe altijd aangifte bij de politie, ook in het buitenland en stuur het proces-verbaal door naar Transport en Logistiek Nederland via het emailadres: lokettransportcriminaliteit@tln.nl of viahminderman@tln.nl

Bron

TLN

internationaal wegvervoer Italie

Email

Geen uitstel, TLN lanceert meldpunt

 

Geen uitstel

ViaPass heeft TLN vandaag in reactie op haar uitstelverzoek aangegeven nog steeds de intentie te hebben om op 1 april aanstaande de kilometerheffing in België in te voeren. Dat vindt TLN teleurstellend. Bij de invoering van de Duitse maut in 2005 hebben de overheidsorganisaties immers wél begrip getoond voor het feit dat de sector zich door identieke oorzaken simpelweg niet goed had kunnen voorbereiden en gaf uiteindelijk aan dat de invoering pas zou geschieden als van overheidszijde alles ‘op orde’ was om de kilometerheffing vlekkeloos te kunnen introduceren. ViaPass heeft zélf aangegeven dat het systeem dusdanig complex is dat perfectie bij de invoering niet haalbaar is. We hebben ViaPass in onze tegenreactie vandaag juist daarom gevraagd om coulance te betrachten in de handhaving tijdens de eerste periode na invoering. Geeft ViaPass hier geen gehoor aan, overweegt TLN een juridische procedure te starten.

ViaPass heeft in haar reactie van vandaag aangegeven dat de Belgische organisaties alles op alles zetten om de kinderziektes op 1 april te hebben genezen. TLN wacht dit met spanning af. TLN heeft het de afgelopen weken voor elkaar gekregen dat de Customer Service bij Satellic met zo’n 250 procent is gegroeid, processen enorm zijn vereenvoudigd en de logistieke issues bij haar leden tot de hoogste prioriteit binnen Satellic zijn genoemd. TLN geeft zich niet gewonnen. TLN gaat door met het doorgeven van alle issues bij haar leden en verwacht ogenblikkelijke actie om ondernemers in staat te stellen zich adequaat voor te bereiden. Hiertoe is een strakke workaround afgesproken met de mensen van de Customer Service en de logistieke afdeling.

TLN lanceert ‘meldpunt Belgische kilometerheffing’

​TLN lanceert vanmiddag dan ook een speciaal ‘meldpunt Belgische kilometerheffing’. TLN roept haar leden op om alle issues met betrekking tot de registratie en aanvraag van On Board Units (OBU’s) alsmede de technische werking ervan te melden via info@tln.nl of 088-4567567. We horen óók graag tegen welke issues leden aanlopen die zich via een toldienstverlener zoals BP, Shell, UTA, DKV of Multiservice voorbereiden. Deze organisaties zijn natuurlijk primair verantwoordelijk om issues bij hun klanten (en dus onze leden) op te lossen, maar TLN hoort graag welke issues daarbij spelen.

TLN roept op om OBU’s snel aan te vragen

Tenslotte roept TLN haar leden ondanks alles op om zo snel mogelijk tot registratie en aanvraag van de OBU’s over te gaan. Het is nog slechts 14 dagen tot de geplande invoeringsdatum. Iedereen die ná 1 april zonder werkend kastje in België rijdt, loopt het risico op boetes van 1000 euro per overtreding. Satellic heeft al eerder aangegeven dat alle kastjes die vóór 20 maart 2016 zijn aangevraagd, tijdig bij het transportbedrijf geleverd zullen worden. Aanvragen die dus ná aanstaande maandag worden gedaan, hebben die garantie niet meer. ​Voor alle duidelijkheid: op dit moment is er nog géén enkel ander kastje geaccrediteerd om in België tol te kunnen heffen. Verschillende andere aanbieders die werken met ándere kastjes dan die van Satellic zitten in de accreditatieprocedure, maar die is nog niet afgerond. Werkt u met een dienstverlener die een eigen kastje heeft dat op termijn wellicht in België kan werken? Maak dan snel goede afspraken over tijdige en tijdelijke levering van Satellic kastjes voor het geval op 1 april blijkt dat het eigen kastje nog niet geaccrediteerd is (SB).

Bron

TLN

Belgische kilometer heffing

Email

Entree Mercedes-Benz in wagenpark Freshtrans

 

Freshtrans uit De Kwakel nam twee Mercedes-Benz Actros 1845 LS in gebruik voor het transport van bloemen en planten naar Frankrijk en Spanje. Het zijn de eerste Mercedes-Benz voertuigen in de vloot van Freshtrans en vooral geselecteerd op het verwachte lage brandstofverbruik.

De twee Actros 1845 LS met GigaSpace-cabine zijn voorzien van PPC en het veiligheidspakket met onder andere Active Brake Assist 3 voor optimale veiligheid van de chauffeur en andere weggebruikers. Freshtrans beschikt over een wagenpark van 38 trekkende eenheden (18 in Nederland, 20 in Frankrijk) en werkt met een vaste groep charters waardoor er in totaal zo’n 75 trucks voor Freshtrans rijden. Tot nu toe maakte Mercedes-Benz nog geen deel uit van de eigen vloot van de transporteur.

Brandstofverbruik
Jeroen Struiksma van Freshtrans: ‘Een van onze klanten die actief is in het nationale transport, tipte ons over de Actros omdat deze truck binnen hun inzet een zeer laag brandstofverbruik realiseerde. Ook andere transporteurs spraken lovend over de Actros. Een laag brandstofverbruik is voor ons zeer belangrijk omdat brandstof naast loon de grootste kostenpost vormt. Zo is het balletje gaan rollen en namen we contact op met Mercedes-Benz Dealer Bedrijven. Op hun uitnodiging brachten we een bezoek aan de BedrijfsautoRAI 2015. Daar besloten we over te gaan tot aanschaf van twee Mercedes-Benz Actros trucks om deze uitvoerig te testen. Mercedes-Benz Dealer Bedrijven geeft aan dat de trucks in onze inzet een verbruik van 1 op 4 moeten kunnen realiseren door een combinatie van het lage verbruik van de Actros en coaching van de rijstijl van onze chauffeurs. Na aflevering ontvingen onze chauffeurs een zeer uitgebreide afleverinstructie waarbij ze de hele ochtend uitleg kregen over de Actros en het realiseren van een optimale rijstijl. Middels Daimler telematicasysteem FleetBoard monitort de dealer de trucks en stuurt waar nodig bij. Na een maand, dus met trucks die nog niet volledig zijn ingereden, zit het verbruik al zeer in de buurt van de beloofde 1 op 4, dus de eerste resultaten zijn veelbelovend!’

Over Freshtrans
Freshtrans is een familiebedrijf met vestigingen in Nederland en Frankrijk dat zich in de afgelopen vijfentwintig jaar heeft ontwikkeld tot een toonaangevende internationale koelvervoerder van bloemen en planten naar Frankrijk en Spanje. Zo beschikt Freshtrans France over diverse depots verspreidt over Frankrijk van waaruit zij de distributiewerkzaamheden verrichten. Bloemen en planten worden dagelijks ontvangen en gesorteerd op route waarna direct wordt begonnen met uitleveren. ​

Bron

TLN

Email

10 stuks Renault T430 voor Alblas Transport

Alblas Transport investeert in 10 Renault Trucks T430 om te groeien naar de ‘ultieme dienstverlening’. Doolaard Bedrijfswagens ontving de order niet alleen doordat de Renault Trucks T een scherpe prijs-kwaliteitsverhouding heeft, maar ook omdat deze trucks de chauffeur veel comfort en veiligheid bieden. De trekkers worden ingezet voor het vervoer van goederen over vaste trajecten, waarbij de voertuigen 24 uur per dag rijden door middel van chauffeurswissels.

Alblas bestaat al sinds 1896 en is een echt familiebedrijf, waar generaties aan kennis en ervaring in zit. Waar in het begin het transport nog per roeibootjes ging, is het transport later overgegaan op vervoer per vrachtwagen. Alblas is gespecialiseerd in temperatuur gecontroleerde goederen, gevaarlijke stoffen en tijd-kritische lijndiensten. Dit doet het bedrijf vanuit de hoofdvestiging in ’s Gravendeel, maar ook vanuit vestigingen in Duitsland, Polen en Roemenië. Met deze vestigingen wordt het transport ingevuld over de hoofdassen tussen West- en Oost Europa.

Inzetbaarheid als uitgangspunt
‘De inzetbaarheid was het uitgangspunt voor deze investering’ legt Quirijn Alblas (5e generatie Alblas) uit. We wisten welke truck wij voor ogen hadden en hierbij adviseerde Doolaard Bedrijfswagens de juiste uitvoering waardoor gezamenlijk de ultieme specificatie van de truck bepaald kon worden.

Er is gekozen voor een T430 met lage schotelhoogte en rondom luchtvering. Dit om aan te sluiten bij de nieuwe mega-opleggers van Alblas. Quirijn vervolgt: ‘Een aanzienlijk deel van de te transporteren goederen zijn gevaarlijke stoffen. Daarom zijn de trucks uitgerust met ‘Lane Departure Warning’ en het ‘Advanced Emergency Breaking System’. Ook heeft de boordcomputer een ‘Emergency Button’ indien de chauffeur in nood verkeert.’

De voertuigen zijn verder voorzien van Optidriver geautomatiseerde versnellingsbakken, die zorgen voor ultiem comfort voor de chauffeur. In combinatie met het Fuel Eco-pakket optimaliseert deze bak het brandstofverbruik en vermindert het de uitstoot. Het lage brandstofverbruik van de T430’s is bij Alblas zeer belangrijk, waarvoor de chauffeurs ook speciaal getraind worden. Omdat de trucks vaste trajecten rijden, zijn de verbruikscijfers goed te vergelijken en te beoordelen. Over de samenwerking met Doolaard stelt Quirijn: ‘Onze contactpersonen bij Doolaard Bedrijfswagens en Renault Trucks zijn echte vakmensen, die de truck door en door kennen. Daarnaast heeft Doolaard, met maar liefst 25 jaar ervaring als Renault Trucks dealer, de dienstverlening op een hoog niveau staan en begrijpen ze de doelen van de klant. Dit maakt een prettige samenwerking mogelijk en het biedt perspectief voor de toekomst.’

Bron

TLN

vacature vrachtwagenchauffeur

Het juridisch werkgeverschap; de verloning en uitbetaling voor De-Trans,
worden verzorgd door ons externe administratiekantoor About Payrolling & Services B.V. (KvK nr. 30181489).
About Payrolling & Services B.V. is ABU lid.
About Payrolling & Services B.V. is tevens SNA gecertificeerd.
Alle uitzendmedewerkers van De-Trans werken dan ook conform de regels van de ABU-CAO.

Op de dienstverlening van De-trans detachering zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, welke bij het KvK te Den Haag gedeponeerd zijn onder nummer 27320123.
© 2008 KvK nummer 27320123   download ons klachten reglement
SITEMAP