Email

TLN vraagt uitstel invoeringsdatum

Transport en Logistiek Nederland (TLN) heeft na aanhoudende signalen en klachten van leden besloten om uitstel aan te vragen voor de invoering van de Belgische kilometerheffing. Over exact een maand voeren de drie Gewesten van België de kilometerheffing in voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton. Op grond van ervaringen en signalen van de leden van TLN heeft de transportorganisatie er géén vertrouwen in dat alle benodigde voorbereidingen voor een probleemloze invoering op 1 april aanstaande zijn afgerond. TLN voorzitter Artur van Dijk heeft een brief gestuurd naar de administrateur-generaal van ViaPass, dhr. J. Schoups. Een overzicht van de problemen die hij in zijn brief aankaart: ​

  • De levertijd van de OBU’s loopt op. Diverse leden die ofwel rechtstreeks ofwel via een aanbieder van toldiensten kastjes aanvragen, hebben aangegeven dat Satellic op dit moment onvoldoende kastjes op voorraad heeft en de levertijd ervan oploopt tot enkeleweken;
  • ​De OBU is instabiel. Leden geven aan dat de OBU’s om de haverklap op rood springen, dan weer handmatig aangezet moeten worden om vervolgens wéér uit te vallen. Ook komt het vaak voor dat de ‘teller’ van de tolkosten niet doorloopt. Dit wordt straks een probleem, want veel kleine vervoerders willen graag meteen na afloop van een rit een factuur sturen waarop de tolkosten apart staan vermeld. Satellic geeft aan dat dit met softwareupdates verholpen moet worden, maar het resultaat daarvan blijft momenteel achterwege;
  • Het inbouwen van de kastjes lukt niet op tijd. Het gros van de vervoerders zal niet de sigarettenaansteker willen gebruiken, maar de OBU willen inbouwen op de vaste stroomvoorziening van de auto. Satellic levert uitsluitend het kastje en verwijst voor inbouw naar VDO of Phelect. Laatstgenoemde leverancier lijkt de vraag naar kabelkits niet aan te kunnen, waardoor levertijden oplopen en ondernemers in de problemen dreigen te komen;
  • De OBU schakelt niet automatisch in na inbouw. Satellic heeft verzekerd dat de OBU automatisch inschakelt als het kastje is aangesloten op de vaste stroomvoorziening. Dat werkt niet en vereist software-updates. Het resultaat hiervan blijft momenteel achterwege;
  • De plaatsbepaling in de OBU gaat mis. Het kastje heeft volgens onze leden vaak moeite om te bepalen waar de auto exact rijdt. Vooral als wegen dicht bij elkaar liggen. Dit is funest voor een goede werking van het systeem. Zeker in Brussel, waar álle wegen onderdeel vormen van het tolnetwerk. Dit leidt straks tot verkeerde berekening van de tolkosten;
  • Haperende dienstverlening vanuit de Customer Support van Satellic. Het callcenter in Maastricht staat in mijn optiek zwaar onder druk. Wachttijden van twintig tot dertig minuten zijn volgens onze leden niet uitzonderlijk. Zij geven bovendien aan dat antwoorden via de mail vaak van bedroevende kwaliteit qua begrijpelijkheid en juistheid zijn. Het komt zelfs voor dat antwoorden worden gegeven die afwijkend zijn van informatie op de website van Satellic. Aangezien op dit moment nog geen 25 procent van de Nederlandse auto’s is geregistreerd, is dit een reëel risico voor de tijdige registratie van het wagenpark;
  • De registratie van de eurocategorie voor landbouwvoertuigen en motorrijtuigen met beperkte snelheid. Deze voertuigen hebben simpelweg geen eurocategorie. De beschikbare conversietool werkt niet, waardoor vervoerders in de grensstreek hun registratie niet tijdig kunnen afronden. Er is nog geen oplossing beschikbaar.

TLN heeft zich neergelegd bij de invoering van een kilometerheffing voor vrachtverkeer in België. Echter, transportbedrijven dienen dan wél de benodigde acties voor registratie van hun wagenpark en voorbereiding van de voertuigen tijdig af kunnen ronden. Dat is momenteel niet het geval en TLN heeft niet het vertrouwen dat dit voor 1 april 2016 is opgelost. Vandaar het klemmende verzoek om uitstel (SB).

Bron

TLN

Email

Jan Boeve mee op de vrachtauto
Jan Boeve mee op de vrachtauto

Nog geen maand directeur van TLN en nu al mee met een KTO-er. Een hele snelle actie van Jan Boeve. Tijdens de KTO-nieuwjaarsbijeenkomst in de regio Oost gaf Jan aan dat hij graag bij een KTO-er in de leer wilde. Op deze vraag kwam onmiddellijk een spontane reactie van Bert Keijl. Jan Boeve was zeer welkom maandagochtend om 04.00. Zo gezegd zo gedaan.

Tijdens de rit van Hattem naar Schiedam en weer terug werden veel transportzaken besproken. Natuurlijk ging het over cabotage in relatie tot Oost-Europese collega’s. Maar ook over het verschil in controle regimes in de verschillende Europese landen.

Het verschijnsel rij- en rusttijden werd direct voorzien van een praktijkvoorbeeld. Tien minuten rijden voor Wezep moesten Jan Boeve en Bert Keijl verplicht een half uur pauzeren.  Ook de onzekerheid over het binnenhalen van opdrachten in deze altijd slappe eerste maanden van het jaar maakte indruk op de directeur. Maar de liefde voor het vak is toch hetgeen deze nieuwe directeur het meest is bijgebleven. Al met al een goede introductie in het leven van een transportondernemer.

Bron

TLN

PLAATS HIER JE VERBORGEN TAGS

Email

Dure diesel ondanks lage prijs

​​Ondanks de sterke daling van de laatste tijd, behoort de Nederlandse dieselprijs tot de hoogste in Europa. Vandaag, 10 december 2015 bereikt de Nederlandse dieselprijs met 1,02 eurocent per liter, excl. btw het laagste punt sinds 30 maart 2010. Desondanks is de Nederlandse dieselprijs vele malen hoger dan in andere landen van Europa. Als we kijken naar de Europese dieselprijzen van vandaag, ligt de dieselprijs alleen hoger in het Verenigd Koninkrijk (€ 1,26), Zwitserland (€ 1,13), Noorwegen (€ 1,11) en Italië (€ 1,08). Maar in alle overige Europese landen ligt de dieselprijs lager. Met 0,80 euro per liter kennen Letland, Litouwen en Luxemburg de laagste dieselprijs van Europa. Maar dichter bij huis, zien we dat ook in België met een literprijs van 0,96 euro en Duitsland met 0,92 euro minder wordt betaald voor een liter diesel. Voor Nederlandse vrachtauto’s kan door het tanken van diesel in omringende landen, ondanks kortingen van oliemaatschappijen, het voordeel oplopen tot wel 20 procent.

Bron

TLN

PLAATS HIER JE VERBORGEN TAGS

Heisa om hoogte Mulderboetes

In verschillende krantenberichten wordt gesuggereerd dat de hoogte van Mulder-boetes (verkeersovertredingen) in enkele jaren op oneigenlijke gronden zou zijn verhoogd. Een suggestief broodje-aap-verhaal of niet?

Het geval is dat een kantonrechter in Arnhem heeft gemeend dat een automobilist 9 euro van zijn boete van 32 euro voor een snelheidsovertreding moet terugkrijgen, omdat de vastgestelde boetebedragen in 2008, 2011 en 2012 met een hoger percentage zouden zijn verhoogd dan alleen de inflatiecorrectie. De betreffende kantonrechter is van mening dat dit niet mag. Of een andere kantonrechter een zelfde conclusie zou trekken is zeer de vraag.

Wetgever stelt vast

Verhogingen worden bepaald door het Ministerie van Veiligheid en Justitie en steeds aan de Tweede Kamer voorgelegd ter goedkeuring. Tot nu toe heeft de Tweede Kamer er steeds mee ingestemd. Zelfs al zou in een later stadium worden vastgesteld, wat dus twijfelachtig is, dat Mulder-boetes te hoog zijn, dan nog heeft deze uitspraak geen gevolgen met terugwerkende kracht. De uitspraak is alleen van toepassing op deze specifieke overtreding. De uitspraak heeft pas algemene geldigheid als zij in hoger beroep wordt bekrachtigd door het gerechtshof in Leeuwarden. Maar de boete is te laag om bij dit hof in hoger beroep te mogen aantekenen. Bij het hof geldt een ondergrens van 70 euro.

Hoge Raad

Het OM geeft desgevraagd ook aan dat de minister de hoogte van verkeersboetes alleen kan vaststellen, na goedkeuring van de Tweede Kamer. De kantonrechter mag de hoogte van de boetes dan ook alleen in bijzondere gevallen verlagen. Volgens het OM heeft het gerechtshof in Leeuwarden eerder al gesteld dat niet kantonrechters maar de minister over de hoogte van de boetes gaat. Het OM overweegt echter toch in cassatie bij de Hoge Raad te gaan ‘in het belang der wet’. Oftewel zal de Hoge Raad om een oordeel worden gevraagd of de kantonrechter hier iets van mag vinden of niet.

TLN volgt de verdere ontwikkelingen uiteraard op de voet.

 

bron: TLN

 

Email

Bevoorrading Engeland in gevaar

​Deze week hebben ondernemers, aangesloten bij Transport en Logistiek Nederland, gesproken over de aanhoudende problemen bij Calais. De regelmatige verstoringen van het treinverkeer tussen Calais en Engeland door vluchtelingen die naar Engeland willen reizen maken het vrijwel onmogelijk om, met name dagverse goederen, op tijd in de Britse winkelschappen te krijgen.

Transportbedrijven moeten nu al lading weigeren omdat ze niet kunnen voldoen aan de leveringstijden die opdrachtgevers eisen. Bovendien kunnen bedrijven de investeringen in veiligheid van goederen en chauffeurs niet doorberekenen. TLN gaat met de autoriteiten in gesprek over een ‘Fast Lane’ in Calais voor geaccrediteerde vervoerders om vertragingen te minimaliseren. Bovendien moet Frankrijk ook de eerder gemaakte afspraken over het verplaatsen van het kamp bij Calais zo snel mogelijk nakomen.

Accreditatie
Bedrijven die voldoen aan de zware beveiligingseisen van de UK Border Force voor chauffeurs, vracht en vrachtauto kunnen nu reeds geaccrediteerd worden. Om aan deze eisen te voldoen moeten transportbedrijven flink investeren. Deze investeringen gaan verder dan de fysieke beveiliging van de vrachtauto. Chauffeurs moeten ook getraind worden in het uitvoeren van inspectie- en beveiligingsprocedures. Geaccrediteerde bedrijven moeten naar het oordeel van TLN dan ook het voordeel hebben om snel de toegangsprocedures tot de trein te doorlopen en zo min mogelijk last hebben van vertragingen.

Geen alternatieven
Vervoerders hebben op dit moment geen goed alternatief voor de treinverbinding tussen Frankrijk en Engeland. De hoge frequentie van de trein bij Calais, ongeveer 5x per uur, maakt het gebruik van de tunnel ideaal voor het transport van dagverse Nederlandse producten. Bovendien is dit met drie kwartier de snelste overtocht. Een overtocht met de ferry, bijvoorbeeld vanaf Duinkerken, kost minimaal 2 uur en is ook duurder. Gesprekken met opdrachtgevers over het doorberekenen van hogere kosten en langere transporttijden zijn op dit moment vrijwel onmogelijk.

Instellen Fast Lane, snelle verwijdering kamp
Een Fast Lane is een aparte baan voor vrachtauto’s die alleen toegankelijk is voor auto’s van geaccrediteerde bedrijven. Met de instelling van een ‘Fast Lane’ wordt de overlast voor transportbedrijven wat betreft vertragingen beperkt.

De onveiligheid rond Calais door de aanwezigheid van het vluchtelingenkamp wordt hiermee niet weggenomen. Frankrijk moet dan ook snel werk maken van de gemaakte afspraak om het kamp te verplaatsen. Echter de berichten van 3 november jl. over het aanbrengen van betere voorzieningen in het kamp, duiden eerder op stabilisatie dan op verplaatsing.

Bron

TLN

PLAATS HIER JE VERBORGEN TAGS

Email

Geen misverstanden meer over ‘ritten’

Bijna 700 begrippen en hun definities, van ‘Aanhangwagen’ tot ‘Zwaar wegvoertuig’ zijn opgenomen in de nieuwe ‘Begrippenlijst wegtransport en logistiek’. De uitgave werd vandaag officieel gepresenteerd tijdens de BedrijfsautoRAI 2015 door directeur-generaal T. Tjin-A-Tsoi van CBS en voorzitter A. van Dijk van Transport en Logistiek Nederland (TLN).

Meten is weten. Daarin kan iedereen zich vinden: harde cijfers vormen de basis van beleid. Daarom stelt CBS statistieken samen, ook over wegtransport en logistiek. Er bleken echter verschillende interpretaties te bestaan van wat er is gemeten en hoe statistieken moeten worden geïnterpreteerd.  CBS en TLN hebben daarom opnieuw samengewerkt en nu de begrippenlijst gemaakt, omdat zelfs een eenvoudig begrip als ‘rit’ al op verschillende manieren werd uitgelegd. Beleidsmakers, onderzoekers, transporteurs, logistiek dienstverleners, maar ook docenten kunnen nu dezelfde definities hanteren. CBS en TLN willen hiermee bereiken dat er naast het bekende ‘meten is weten’ meer duidelijkheid komt over wat er gemeten wordt: ‘weet wat je meet’.

Betrouwbare data
‘Het gebruik van betrouwbare data is inmiddels net zo belangrijk voor transport en logistiek als een goede infrastructuur, mooie vrachtauto’s en hard werken’, zei TLN-voorzitter Van Dijk tijdens de presentatie. ‘Goed gebruik van data is alleen mogelijk als we de cijfers goed interpreteren, als we weten waarover we praten en als we weten wat we meten.’

Handzaam boek
Tjin-A-Tsoi noemde het onderkennen en gezamenlijk aanpakken van de definitiekwestie al een resultaat op zich. ‘De begrippenlijst is niet alleen een handzaam boek met een overzicht van begrippen en definities, maar ook van bronnen op het gebied van wegtransport en logistiek en van organisaties die daarin actief zijn.’

De ‘Begrippenlijst wegtransport en logistiek’ is op deze website te downloaden. (RvL/AH)

PLAATS HIER JE VERBORGEN TAGS

Email

Samenwerking transportbedrijven Moeijes en Beers gestrand

NIBBIXWOUD/WINKEL – “Er was geen goede samenwerking tussen Beers Transport en ons bedrijf. Daarom gaan wij niet verder”, zegt directeur Jan Moeijes van Jan Moeijes Transport uit Nibbixwoud woensdagmiddag tegen de nieuwsredactie van Transport Online.

“Beers Transport in Winkel doet veel distributie en wij zijn vooral actief in de agrarische sector. Dirk Beers heeft ons wagenpark overgenomen nadat een grote klant van hem was weggevallen. Hij dacht dat gat met werk van ons te kunnen opvullen, maar dat lukte niet”, legt Moeijes uit. Van de beoogde aanvulling op elkaar door deze transportbedrijven was in de praktijk geen sprake.

Chauffeurs stopten

En verduidelijkt: “Wij rijden koelhuizen leeg en vol. Dat is een andere tak van sport. Verschillende chauffeurs van hem stopten ermee.”

Beers Transport doet de transport van artikelen met bijzondere maten, webwinkel  logistiek palletdistributie en verhuizingen.

Zowel Beers Transport als Jan Moeijes Transport zijn gespecialiseerd in het werk wat ze doen. Hadden ze van tevoren niet kunnen bedenken dat de samenwerking niet succesvol zou zijn? Moeijes: “Beers heeft mij benaderd. Ik ging er vanuit dat hij één en ander had uitgezocht. Ik heb dat niet gedaan. Ik was niet goed thuis in zijn onderneming.”

Geen overleg

“Wij hadden een eigen onderneming binnen Beers en factureerden zelf. Maar het ging mis omdat er op directieniveau geen goed overleg was. En als het niet goed gaat krijgt de directeur de zwarte Piet. Zo moest er bezuinigd worden en stelde ik voor om goedkoper  in België te tanken als de chauffeurs er toch reden. Daar ging Beers niet op in.”

Er kwam een financieel geschil. En er volgde een kort geding bij de rechtbank. Moeijes: “Ik moest van Beers eerder betalen dan dat ik mijn klanten kon factureren. Hij mocht van de rechter geen facturen meer antidateren aan ons en ik mocht niet meer later betalen.”

Volop bezig

“Nu de samenwerking is gestopt, heb ik het wagenpark teruggenomen en openstaande rekeningen betaald. De chauffeurs zijn volop in de oogst bezig en zijn allemaal operationeel.”

Er is woensdagmiddag geprobeerd een reactie van Dirk Beers te krijgen. Hij was niet bereikbaar voor commentaar.

Uitzendbureau transport │ uitzendbureau transport en Logistiek Uitzendbureau voor transport Uitzendbureau voor transport en Logistiek Uitzendbureaus voor transport Uitzendbureaus voor transport en Logistiek Uitzendbureaus transport Uitzendbureaus transport en Logistiek Uitzendbureaus voor transport Uitzendbureaus voor transport en Logistiek Uitzendbureaus transport Uitzendbureau transport Uitzendbureau voor transport en Logistiek Uitzendbureau voor transport Uitzendbureaus transport ││ Uitzendbureau voor transport en Logistiek Uitzendbureaus voor transport Uitzendbureau voor transport Uitzendbureau transport Uitzendbureaus transport en Logistiek Uitzendbureau transport │chauffeur werk Noord Holland │ chauffeur werk Zuid Holland │ chauffeur werk Brabant │ chauffeurs gevraagd│ vacatures chauffeur banen │ job vrachtwagen chauffeur │ transport uitzendbureau Amsterdam │ transport uitzendbureau Aalsmeer │ transport uitzendbureau Alphen aan den Rijn │ transport uitzendbureau Rotterdam │ transport uitzendbureau Tilburg │ transport uitzendbureau Eindhoven │ transport uitzendbureau Venlo │ transport uitzendbureau Bergen op Zoom │ transport uitzendbureau Breda │transport vacature │ vacature transport │ uitzendbureau transport │ uitzendbureau s │vacatures chauffeurs │ Uitzendbureaus voor transport Uitzendbureaus voor transport en Logistiek Uitzendbureaus transport Uitzendbureau transport Uitzendbureau voor transport en Logistiek Uitzendbureau voor transport Uitzendbureaus transport ││ Uitzendbureau voor transport en Logistiek Uitzendbureaus voor transport Uitzendbureau voor transport Uitzendbureau transport Uitzendbureaus transport en Logistiek Uitzendbureau transport Logistiek Uitzendbureau transport │chauffeur werk Noord Holland │ chauffeur werk Zuid Holland │ chauffeur werk Brabant │ chauffeurs gevraagd│ vacatures chauffeur banen │ job vrachtwagen chauffeur │ transport uitzendbureau Amsterdam │ transport uitzendbureau Aalsmeer │ transport uitzendbureau Alphen aan den Rijn │ transport uitzendbureau Rotterdam │ transport uitzendbureau Tilburg │ transport uitzendbureau Eindhoven │ transport uitzendbureau Venlo │ transport uitzendbureau Bergen op Zoom │ transport uitzendbureau Breda │transport vacature │ vacature transport │ uitzendbureau transport │ uitzendbureau s │vacatures chauffeurs │

Email

Pas op voor nepvervoerders

TLN adviseert u dringend eerst onderzoek te doen en vast te stellen met wie u precies zaken wilt gaan doen. Check (bijvoorbeeld d.m.v. Google Street View maps) of het bedrijf inderdaad op het opgegeven adres is gevestigd. Vraag naar het vaste telefoonnummer, check de website, vraag naar referenties en een kopie van de verzekeringspolis (met sluitende dekking en bijbehorend betalingsbewijs).

TLN adviseert u dringend eerst onderzoek te doen en vast te stellen met wie u precies zaken wilt gaan doen. Check (bijvoorbeeld d.m.v. Google Street View maps) of het bedrijf inderdaad op het opgegeven adres is gevestigd. Vraag naar het vaste telefoonnummer, check de website, vraag naar referenties en een kopie van de verzekeringspolis (met sluitende dekking en bijbehorend betalingsbewijs). De lading wordt opgehaald door de nepvervoerder, maar komt nooit aan op het losadres. Vergunning, Kamer van Koophandel inschrijving en verzekeringspapieren lijken in orde te zijn, maar zijn het in werkelijkheid niet!

U neemt een onaanvaardbaar risico om uit te besteden aan onbekende bedrijven.

Criminelen maken in de meeste gevallen gebruik van Gmail/Hotmail/Live-emailadressen, 06-nummers en e-faxnummers (e-fax begint met 084 nummer). Vraag altijd naar het vaste telefoonnummer en doe bij voorkeur alleen zaken met bedrijven die u kent.

Voor vragen of aanvullende informatie lokettransportcriminaliteit@tln.nl

bron TLN

PLAATS HIER JE VERBORGEN TAGS

Email

Skydive Experience 2015

Afgelopen zaterdag 3 oktober zijn we met een aantal klanten gaan skydiven. Voor alle deelnemers (en degene die niet konden).

Tot volgend jaar!

IMG_0057.112

345

PLAATS HIER JE VERBORGEN TAGS

Email

Wéér incident Calais afgelopen zaterdag

Zoals u ongetwijfeld heeft ervaren, gehoord en/of gelezen was het afgelopen zaterdag weer chaos in de haven van Calais. Het treinverkeer van en naar Groot Brittannië kwam rond 23.30 volledig stil te liggen na een enorme bestorming van de terminal door zo’n tweehonderd migranten. Zij zijn aangehouden en afgevoerd. Dit incident heeft weer geleid tot flinke vertragingen en daarmee economische schade in de transportsector.

TLN is op meerdere fronten zeer actief op dit dossier. We hebben in de afgelopen periode intensief contact gehad met nationale en internationale autoriteiten. Mede onder druk van TLN zijn diverse aanvullende afspraken gemaakt en maatregelen gerealiseerd. Alles om het vrije verkeer van goederen en diensten in Europa in stand te houden. Dat kunnen we uitsluitend doen met goede, actuele praktijkinformatie. TLN roept haar leden dan ook op om ervaringen en incidenten in het transport via Calais te blijven delen via verstekelingen@tln.nl of het speciale telefoonnummer 088-4567433. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar (SB).

Bron

www.tln.nl

PLAATS HIER JE VERBORGEN TAGS

Het juridisch werkgeverschap; de verloning en uitbetaling voor De-Trans,
worden verzorgd door ons externe administratiekantoor About Payrolling & Services B.V. (KvK nr. 30181489).
About Payrolling & Services B.V. is ABU lid.
About Payrolling & Services B.V. is tevens SNA gecertificeerd.
Alle uitzendmedewerkers van De-Trans werken dan ook conform de regels van de ABU-CAO.

Op de dienstverlening van De-trans detachering zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, welke bij het KvK te Den Haag gedeponeerd zijn onder nummer 27320123.
© 2008 KvK nummer 27320123   download ons klachten reglement
SITEMAP