De logistieke sector doet momenteel te weinig om cyberaanvallen tegen te gaan. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door ABN AMRO Aon Risk Solutions (AON) en Transport en Logistiek Nederland (TLN).
Pagina-inhoud

Logistieke dienstverleners zijn steeds vaker het doelwit van cybercriminaliteit. Onder cybercriminaliteit vallen verschillende activiteiten, zoals manipulatie van systemen met vrachtinformatie, datagijzeling of diefstal van gegevens.

Sector onvoldoende bewust

Volgens het onderzoek zijn logistieke dienstverleners zich nog onvoldoende bewust van cyberrisico’s. Deze risico’s kunnen grote bedrijfsschade veroorzaken voor het bedrijf én de klant.

Oorzaken toename cyberincidenten

De menselijke factor speelt ook een rol in de toename van het aantal cyberincidenten, hierbij kan gedacht worden aan programmeerfouten of dataverlies. Daarnaast zorgt het falen van de technologie voor systeemuitval. Verder blijkt uit onderzoek dat criminele activiteiten vaak vanuit de organisatie zelf worden gepleegd. Het screenen van eigen personeel verdient daarom meer aandacht.

Binnen de sector Transport en Logistiek worden grote hoeveelheden data uitgewisseld met ketenpartners. De sector heeft hierdoor een speciale verantwoordelijkheid op het gebied van cybersecurity. Logistieke dienstverleners moeten cybersecurity op de agenda zetten en ervoor zorgen dat ze het overzicht bewaken en risico’s die een bedreiging vormen in kaart brengen.

Meer informatie

Lees meer over cybersecurity in het artikel ‘Cybercrime groot risico voor de transportbranche’ in Transport & Logistiek.

T22_2016_33 MV Cybersecurity (002).pdf

bron: TLN

Share with your friends:

Het juridisch werkgeverschap; de verloning en uitbetaling voor De-Trans,
worden verzorgd door ons externe administratiekantoor About Payrolling & Services B.V. (KvK nr. 30181489).
About Payrolling & Services B.V. is ABU lid.
About Payrolling & Services B.V. is tevens SNA gecertificeerd.
Alle uitzendmedewerkers van De-Trans werken dan ook conform de regels van de ABU-CAO.

Op de dienstverlening van De-trans detachering zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, welke bij het KvK te Den Haag gedeponeerd zijn onder nummer 27320123.
© 2008 KvK nummer 27320123   download ons klachten reglement
SITEMAP